Европейското женско лоби (ЕЖЛ) обединява женското движение в Европа и си поставя за цел да повлияе на широката общественост и на европейските институции да работят в подкрепа на правата на жените и за постигане на реално равенство между жените и мъжете.

Ние сме най-голямата европейска мрежа от женски асоциации, представляваща общо над 2000 организации във всички държави-членки на ЕС и страните кандидатки за членство, както и 18 коалиции от цяла Европа. Ние представляваме многообразието на жените и момичетата в Европа.

ЕЖЛ работи за общество, в което:

  • приносът на жените във всички аспекти на живота се признава, възнаграждава и оценява - (в лидерството, в грижите и в производството);
  • всички жени имат самочувствие, свобода на избор;
  • всички жени и момичета са свободни от насилие и експлоатация;
  • нито една жена или момиче не е изоставено от институциите.

В продължение на тридесет години Европейско женско лоби (ЕЖЛ) работи за изграждане на справедлива Европа, основана на нашите феминистки ценности за равнопоставеност между жените и мъжете, зачитане на разнообразието, на ценностите ни за мир, достойнство и справедливост. Работейки за постигането на тази наша визия за Европа, осъзнахме, че ангажирането на различни поколения и провеждането на критични дискусии е от ключово значение за разбирането и трансформирането на света около нас.