Някои групи жени, като например млади жени, жени в политиката, журналистки или публични фигури, са специфичен обект на сексизъм. 58% от жените избрани в парламента са били обект на сексистки атаки в социалните мрежи.