Отделните актове на сексизъм може да изглеждат невинни, но те създават атмосфера на сплашване, страх и несигурност. Това води до приемане на насилието, най-вече над жени и момичета. Заради това Съветът на Европа взе решение да приеме Препоръка за предотвратяване и борба със сексизма.