CIVICUS е глобален съюз на организации и активисти на гражданското общество, посветен на укрепването на гражданските действия и гражданското общество в целия свят.