• Виж го. Назови го. Спри го.

  Сексизъм е всяка проява (действие, дума, образ, жест) основана на идеята, че някои лица, най-често жени, са по-малоценни поради техния пол.

  Език и комуникация

  Медии, Интернет и социални медии

  Работно място

 • #СтопСексизъм

  Сексизмът е вреден. Той създава усещане за безполезност, води до автоцензура, до стратегии за избягване, промени в поведението и влошаване на здравето. Сексизмът е в основата на неравнопоставеността между половете. Той засяга непропорционално жените и момичетата.

  Публичен сектор

  Правосъдие

  Образование

 • #MeToo (Аз също)

  Отделните актове на сексизъм може да изглеждат невинни, но те създават атмосфера на сплашване, страх и несигурност. Това води до приемане на насилието, най-вече над жени и момичета.

  Култура и спорт

  Частна сфера

  Език и комуникация

Новини - женски човешки права

Примери за сексизъм в частната сфера: Жените извършват по-голямата част от неплатената работа (полагане на грижи, и домашна работа) в сравнение с мъжете, например, само жени помагат за измиването на чиниите след вечерно парти. Сексистки шеги между приятели. Постоянно предлагане на „женски“ или „мъжки“ играчки за момичетата/момчетата. Насърчаване на момчетата да поемат рискове и да се състезават, а момичетата да бъдат послушни и съобразителни. Употребата на изрази като „бяга като момиче“ или „момчетата са си момчета“. Защо трябва да обръщаме внимание на това?
Примери за сексизъм в културата и спорта: Медийно представяне на спортистки според тяхната семейна роля, а не чрез техните умения или техните силни страни. Омаловажаване на постиженията на жените спортистки. Унизително отношение спрямо мъже, които упражняват „женски“ спорт. Представяне на жени в секси облекла като „декорация“ по време на културни или спортни събития. Отсъствие на женски творби от художествените галерии и изложби. Недостатъчно значими роли за жените в киното и виртуално отсъствие на роли за по-възрастни актриси. Оскъдно финансиране на филмови продукции, в които жените имат водеща роля. Недостатъчно финансиране на женското изкуство. Защо трябва да обръщаме внимание на това?
Примери за сексизъм в образованието: Учебници, съдържащи стереотипни образи за жени/мъже, момчета/момичета. Отсъствие на жените като писателки, като исторически или културни личности в учебниците. Обезкуражаване при консултиране на избор за кариера или образование, които са в разрез с половите стереотипи. Учители, които правят коментари по отношение на външният вид на учениците/студенти/колегите учители. Сексистки коментари по отношение на момичетата. Тормоз над ученици/студенти, които са извън стереотипните представи от страна на други ученици/студенти или от образователните специалисти. Липса на информираност/процедури/реакции за справяне с подобно сексистко поведение. Защо трябва да обръщаме внимание на това?